Karabük Sigorta Avukatı
ölümlü trafik kazası tazminat

Son zamanlarda ülkemiz genelinde yaşanan trafik kazası sayısı oldukça artmaya başlamıştır. Bu trafik kazalarının oluşması olasılığını artıran etkenlere; sürücünün aracı sürüş hızı, yolun şekli, diğer araçların sürüş biçimi, sürücünün alkol veya madde kullanmış olma durumu örnek verilebilir.

Meydana gelen bu trafik kazaları sadece maddi hasar ile atlatılabildiği gibi bazı durumlarda yaralanma veya ölüm gibi ciddi sonuçlar da doğurabilir. Ne yazık ki ölümlü trafik kazaları ölenin yakınları için çok derin yaralara sebebiyet verir.

 

Ölümlü Trafik Kazası Davasında Avukatın Faydası

Yaşanan trafik kazaları gözlemlendiğinde, vatandaşlarımızın maddi ve manevi tazminat hakları hakkında doğru bilgilere sahip olmadıkları görülmektedir. Kaza sonrası mağdur olan tarafların telefonu sigorta şirketleri, acenteler tarafından defalarca aranarak susmak bilmemektedir. Arayanların amacı mağdur ile sigorta şirketi arasında bozulması mümkün olmayan bir mutabakat imzalatmaktır. Bozulması mümkün olmayan ibaresinden kasıt; “gayr-i kabili rücu olmak şartıyla”, “bilakayd-ü şart” gibi sözleşmeden dönmenin mümkün kılınmayacağını ifade eden kelime gruplarıdır. Mağdur taraf böyle bir sözleşme imzaladığı takdirde, hakkı olandan daha az bir tazminatı kabul etmiş olabilir. Bunlardan bahisle haklarınızı bilmek, herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına tecrübeli ve uzman sigorta avukatı ile çalışmanız en doğru yol olacaktır. Sigorta hukuku kapsamına giren trafik kazalarında tazminat davaları uzmanlık alanı gerektiren hukuki işler bütünüdür. Dolayısıyla herhangi bir sigorta simsarının kendi sigorta şirketi lehine hızlıca yaptığı işlemler kaza mağdurunu daha da mağdur edebilmektedir.

Sigorta şirketleri sadece maddi zararı karşılar, manevi tazminat hesaplaması ve ödemesi yapmaz. Dolayısıyla kaza sonrası mağdurun hak sahibi olduğu maddi ve manevi tazminat tutarı her halükarda sigorta şirketinin teklif ettiği tazminat tutarından fazla olacaktır. Bu noktada uzman bir avukat ile çalışıldığında süreç hukuki zemin üzerine oturtulacağından müvekkil hakkı olan tazminatı en yüksekten alabilecektir.

 

Ölümlü Trafik Kazalarında Kimler Tazminat Alır?

Mevzuata göre ölümlü trafik kazalarında; ölenin annesi, babası, eşi veya nişanlısı, çocukları, kardeşleri, ölenin desteğiyle hayatını idame ettiren yakınları maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Tazminat talep edebilmek için ölen ile kan bağı zorunluluğu bulunmaz.

 

Ölümlü Trafik Kazalarında İstenebilecek Tazminat Çeşitleri

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, hak sahipleri;

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Tedavi, sağlık ve hastane giderleri
 • Cenaze ve defin giderleri
 • Aracın uğradığı zararın tazminatı
 • Manevi tazminat

isteminde bulunabilir.

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazasında ölen kişinin yaşarken baktığı kişilere verdiği desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması sonucu talep edilen tazminat çeşidine destekten yoksun kalma tazminatı denir. Ölenin desteğinin kesilmesiyle birlikte yaşam standartlarının kötüleşmemesi için verilen bir tazminat çeşididir. Bahse konu desteğin yalnızca parasal bir niteliğinin bulunması zorunlu değildir. Düzenli bir şekilde yapılan hizmet edimleri de bahisteki destek kavramının içeriğidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarında; ölenin kazadaki kusur durumu, yaşı, mesleği, maddi durumu, aldığı son gelir gibi birçok etken ile birlikte ölenin desteğini alan kişinin aldığı destek miktarı, medeni hali, öğrenci veya çalışan olma durumu, bakıma muhtaç olup olmama durumu göz önünde bulundurulur. Ölümlü trafik kazalarında uğranılan zarar çok büyük olduğundan tazminat miktarları da dolayısıyla büyük meblağlardır.

Tazminat isteminde bulunma hakkı olan kişilerin maddi durumları, ölenin yardımına ihtiyaç duymamaları destekten yoksun kalma tazminatı talep etmelerine engel oluşturmaz.

 

Destekten Yoksun Kalma Maddi Tazminat

Ölümlü trafik kazası sonucunda kaza esnasında ölenin kazaya karışan aracının da zarara uğraması halinde, ölenin mirasçılarının aracın uğradığı zararları talep etme hakları vardır. Bunun yanında maddi tazminat davası açılırken talep edilecek diğer kalemler aşağıdaki gibidir.

 

Ölümlü Trafik Kazalarında Hastane Giderleri

Bir kişi trafik kazası nedeniyle hastane tedavi görmüş ve bu tedavi esnasında veya sonrasında vefat etmiş ise; yapılan tedavi, sağlık ve hastane giderlerinin tazmini için talepte bulunulma hakkı mevcuttur.

 

Ölümlü Trafik Kazalarında Cenaze ve Defin Giderleri

Trafik kazası nedeniyle ölen kişinin defin ve cenaze ile ilgili tüm giderlerinin tazmini için talepte bulunulma hakkı mevcuttur. Bu giderler talep edilirken ispatı zaruridir. İspatlanmaması halinde mahkeme masraf miktarını kendi takdir edebilir.

 

Destekten Yoksun Kalma Manevi Tazminat

Ölenin yakınları, vefat sebebiyle çekilen ıstırap yüzünden manevi tazminat talebinde bulunabilir. Maddi ve manevi tazminat talebi aynı dava içinde yapılabilir.

Bir örnek ile konu detaylandırılacak olursa, trafik kazası nedeniyle ölen kişinin çocuğu duyduğu acı yüzünden manevi tazminat, psikolojisinin etkilenmesi nedeniyle gördüğü tedavi masraflarını da maddi tazminat olarak talep edebilir.

 

Ölümlü Trafik Kazasında Tazminat Kimden İstenir?

Maddi ve manevi zararlar için;

 • Kusurlu aracın sürücüsü,
 • Kusurlu aracın ruhsat sahibi,
 • Kusurlu aracın sigorta şirketi veya
 • Kusurlu aracın işleteninden tazminat talep edilebilir.

Kusur durumunun tespiti yapılırken her kaza kendi nezdinde değerlendirilir.

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında sigorta şirketine poliçeli kaydı olan araçların karıştığı kazalarda sigorta şirketi ödeyeceği tazminat miktarının bir limiti vardır. İlgili poliçelerde bu üst sınır miktar yazmaktadır.

 

Kazada Kusurlu Tarafın Sigortası Yoksa Ne Olur?

Karayolları Trafik Kanunu madde 85, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” şeklindedir. Görüldüğü üzere, motorlu araçların her yıl sigortalatılması hukuki bir zorunluluktur. Sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Buna rağmen sigortasız trafiğe çıkan bir aracın yaptığı kaza sebebiyle mağdur tarafın zararının karşılanması için Güvence Hesabı’na başvurulması gerekir. Güvence Hesabı’ndan yalnızca maddi tazminat istenebilmektedir. Manevi tazminat için diğer sorumlu olan kişilere dava açılmalıdır. Güvence Hesabı’nın ödediği miktarı yeterli bulmayan kişi de yine dava açmalıdır. Lakin dava öncesi arabuluculuk yapılması zorunludur.

 

Ölümlü Trafik Kazalarında Zamanaşımı

Ölümlü trafik kazalarında ölenin yakınları şikayette bulunmasa dahi re’sen kamu davası açılır. Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesine göre ölümlü trafik kazalarında kusurlu taraf taksirle öldürme suçu ile yargılanır. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında manevi tazminat için zamanaşımı süresi 15 yıldır. Kazanın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

 

Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin bir kararı “Olayın meydana geldiği yerde hız sınırının 120 kilometre olduğu ve dairemizin yerleşik uygulamalarına göre hız aşımının bilinçli taksir koşullarını oluşturması için mahal şartlarının 2 katından fazla olması gerektiği de gözetildiğinde hız sınırlarını 2 katından fazla aşmayan sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığı gibi, olayda bilinçli taksir halini oluşturan başka da bir ihlalin görülmediğinin anlaşılması karşısında sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini yapılması bozmayı gerektirmiştir.” şeklindedir. Bu Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, sanığın bilinçli taksirle öldürme suçu kapsamında cezalandırılması için hız sınırını 2 katı oranda aşmış olması gerekmektedir.

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi

Örnek bir destekten yoksun kalma tazminatı dava dilekçesi aşağıdaki gibidir.

 

KARABÜK ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI: Davacı isim – soy isim / (T.C.No: ………..) / Adres

VEKİLLERİ: Av. Samet YILMAZAv. Yusuf ÇOLAK -Adres antettedir.-

DAVALI: ………. Sigorta Anonim Şirketi / VN: ………..  / Adres

VEKİLİ: Davalı vekili isim – soy isim

HED: ……. TL Maddi tazminat (Belirsiz alacak) ve …….. TL Manevi  tazminat

KONU: Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talebimizden ibarettir.

A    Ç     I     K     L    A     M     A     L    A     R
OLAY

../../…. tarihinde saat …. sıralarında ……….. plakalı araç ……………….. seyir halinde olduğu esnada yaya halinde olan müvekkilin oğlu ……………. ‘e çarpması sonucunda ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Kazadan sonra kazaya şahit olan görgü tanıklarının 112’yi aramasıyla müvekkilin oğlu ……………… Hastanesi’ne sevk edilmiş ve burada ../../…. tarihinde eks olmuştur. Hastane evrakları ekte sunulmuştur. (EK-1)

……….. plakalı araç ………. Doğa Sigorta Anonim Şirketi nezdinde ………. poliçe numarası ve ………. acente numarasıyla kayıtlıdır.

KUSUR

Kaza sonrası olayla ilgili ……….  Cumhuriyet Başsavcılığınca  …./….. numarasıyla soruşturma başlatılmıştır. Savcılık soruşturmasında alınan Adli Tıp Kurulu raporunda “Tüm dosya kapsamı, tüm ifadeler, ../../…. tarihli bilirkişi raporu, ../../…. tarihli görgü tespit tutanağı, ../../…. tarihli araştırma, görüntü izleme ve tespit tutanağı, CD içerisindeki fotoğraf – video görüntüleri ve dosya içerisindeki tüm veriler bir bütün halinde incelendiğinde kazanın yukarıda ”Olay” kısmında açıklandığı biçimde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şüpheli sürücünün yönetimindeki araç ile seyri sırasında, yere düşmüş vaziyette olan müteveffa yayanın üzerinden geçtiği, mevcut şartlarda bu yayaya karşı alabileceği bir önlemi bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Müteveffa yayanın, aydınlatması bulunmayan mahalde kaplama üzerine düşmüş olmasının kazanın meydana gelişi üzerinde tamamen etkili olduğu kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde rapor tanzim edilmiştir. Müvekkilin oğluna verilen kusur raporuna itiraz etmekteyiz. Şöyle ki;

Desteğin oğlu bahse konu kaza yerinde yaya halinde iken ………. plakalı araç desteğin yatar vaziyette olması nedeniyle görmemiş ve üzerinden geçmiştir. Davalı araç sürücüsü desteğin üzerinden geçmiş olmasına rağmen aracı durdurup müdahale etmemiş aksine desteğin üzerinden geçtikten sonra yoluna devam etmiştir. Davalı araç sürücüsü zamanında insani bir hassasiyetin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmadığı için müvekkil hayatını kaybetmiştir. Ceza soruşturması dosyasındaki raporda desteğe kusur atfedilmesi kabul edilemez. Çünkü bahse konu bilirkişi raporunda ………. plakalı aracın desteğin ölümüne neden olması olması yeterli bir şekilde irdelenmemiştir. Müvekkilin hangi nedenden dolayı rahatsızlanıp yaya kaldırımda yattığı bilinmese de bahse konu kaza nedeniyle yapılan incelemede bu husus dikkate alınmamıştır. Davalı araç sürücüsü tali ve ışıklandırma yapılamamış yolda hız sınırlarına uymamış ve desteğin ölümünde etkili olmuştur. Bu nedenlerle bahse konu bilirkişi incelemesi yapılarak desteğin üzerinden ölümüne sebebiyet veren işbu kaza ile ilgili sayın mahkemenizce bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz.

ÖLENİN DESTEKLİĞİ

Müvekkillerin oğlu ………. (destek) farklı zamanlarda İstanbul’a gidip ailesine destek olmakta ve ailesinin geçimine yardımcı olmaktadır. Bu elim kazadan dolayı müvekkiller zor durumda kalmış ve oğullarının desteğinden yoksun kalmışlardır. Bu nedenlerle bu hususların sayın mahkemenizce dikkate alınmasını talep ederiz.

DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR

Müvekkiller ………. 1975 doğumlu olup diğer müvekkil ………. 1980 doğumludur. Desteğin ölümüyle birlikte müvekkiller oğullarının maddi ve manevi desteğinden yoksun kalmışlardır. Müvekkiller geçimlerini geçici işlerde sağlamakta olup oğullarının ölümü durumlarını daha da zor duruma sokmuştur.

MADDİ TAZMİNAT

Müvekkillerin oğlu ……….  ../../…. tarihinde vefat etmiş ve müvekkiler 1975  doğumlu ……….  ve 1980 doğumlu ………. çocuklarının desteğinden mahrum kalmışlardır. HMK 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere, ceza mahkemesinde ve hukuk mahkemesinde belirlenecek kusur oranlarına ve uzman bilirkişiden alınacak tazminat hesaplamasına göre, her bir müvekkilin tazminat tutarı belli olduktan sonra davalılardan tazmin edilmesini talep ediyoruz.

Desteğin ölümüne sebebiyet veren ………. plakalı araç davalı ………. Sigorta Anonim Şirketi nezdinde kaza tarihinde kayıtlı olup poliçe limitleri dahilinde sigorta şirketinden tazminattan sorumlu olmasını talep ederiz.

Kaza nedeniyle araç sürücüsünün kayıtlı olduğu davalı ………. Sigorta Anonim Şirketi’ne ../../…. tarihinde başvuru yapılmış olup  davalı şirket tarafından verilen cevapta poliçe limitleri dahilinde herhangi bir sorumluluklarının olmadığı gerekçesiyle tazminat sorumluluğunun olmadığını beyan etmişlerdir. Bu nedenle sayın mahkemenizce davalıların kusur incelemesi yapılarak sorumlulukları oranında kusur incelemesi yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.

MANEVİ TAZMİNAT

Müvekkiller, oğullarını kaybetmiş olmanın vermiş olduğu elem ve ızdırap nedeniyle psikolojik olarak çöküntü içerisine girmişlerdir. Müteveffa kaza tarihinde henüz .. yaşında olup henüz hayatının baharında olup müvekkillere maddi ve manevi yardım etmektedir.

Oğlunu bu elem trafik kazasında kaybeden müvekkillerimiz büyük bir psikolojik çöküntü içerisindelerdir. .. yaşında hayatının henüz baharında olan evlatlarını kaybetmenin yaratmış olduğu derin ıstırap her türlü izahtan varestedir. Yaşanan büyük manevi üzüntünün yanında müvekkiller aynı zamanda evlatlarının büyük maddi desteğinden de yoksun kalmışlardır. Müvekkiler oğullarının maddi ve manevi desteğinden uzak kalmış olup zor günler geçirmişlerdir. Bu nedenlerle sayın mahkemenizce bu hususların göz önüne alınarak müvekkiller lehine …… TL manevi tazminat talebimiz vardır.

ADLİ YARDIM

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 334. maddesine göre, geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Müvekkiller yargılama harç ve gideri karşılayabilecek durumda değildir. Müvekkil üzerine kayıtlı bir mal varlığı bulunmadığından davaya konu kaza nedeniyle zor duruma düşmüştür. Müvekkil bakıma muhtaç bir halde olması ve yukarıda da belirttiğimiz gibi geçimini fındık toplayarak sağladığı göz önüne alınacak olursa müvekkil bu davaya ilişkin masraf ve yargılama giderini karşılamayacak durumdadır. İşbu nedenle yargılama harç ve giderlerini ödemeden yoksun olduğu açıktır. Bu sebeplerle adli yardım talebimizin kabulünü talep etmekteyiz.

ARABULUCULUK

İşbu davayı açmadan önce dava şartı gereği zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmış olup davalılarla anlaşılamamıştır. Anlaşamama son tutanağı ekte sunulmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:
 1. Sigorta şirketlerinin müvekkiller hakkında hazırlamış olduğu dosyalar (Celbini talep ederiz.)
 2. …………. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından …./…… soruşturma numaralı dosya (Celbini talep ederiz.)
 3. Kaza tutanakları, maluliyet raporu,
 4. Tanık,
 5. Bilirkişi incelemesi,
 6. Arabuluculuk son tutanağı,
 7. Keşif,
 8. İsticvap,
 9. Yemin
 10. Her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda kısaca açıklanan ve mahkemeniz tarafından re’sen göz önüne alınacak sebeplerle;

 • Trafik kazasında oğullarını kaybeden davacı müvekkillerin HMK 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla) şimdilik …… TL’nin davalı işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, davalı sigorta şirketi yönünden ise sigorta limiti aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini,
 • Müvekkilerin elem ve ıstırabını bir nebze olsun gidermek için ……. TL manevi tazminatın araç sürücüsü ve işleteninden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini,
 • Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../….

Davacı Vekili

Av. Yusuf ÇOLAK

EKLER:
 1. …….. Hastanesi hasta evrakları
 2. Arabuluculuk anlaşamama son tutanağı
 3. Vekaletname

 

İlgili Makaleler:

Sigorta Hukuku

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Şartları

İkinci El Araçlarda Kilometre Düşürme ve Alıcının Hakları

Trafik Cezası Sorgulama Ve Ödeme İşlemleri

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Tazminatı

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler