Hakkımızda

Bireysel ve Kurumsal Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu, 2020 yılında Av. Yusuf ÇOLAK ve Av. Samet YILMAZ tarafından Karabük’te kurulmuştur. 2022 yılının sonlarında yönetim kadrosuna Av. Ümithan KAPLAN’ın katılmasıyla birlikte ekibini genişletmiştir.

Karabük’ün en geniş avukat kadrosuna sahip olan Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu istikrarlı bir şekilde Türkiye genelinde büyümeye devam etmektedir. Hizmet yelpazesi departmanlara ayrıldığı için avukat kadrosunun her biri kendi alanında uzmanlaşmış durumdadır. Uzman avukat ekibin dinamik yapısı ile birlikte de hukuki süreçler kaliteli ve verimli bir şekilde geçmektedir.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu uzman avukat kadrosu, Karabük ve Safranbolu başta olmak üzere Türkiye genelinde bireysel ve kurumsal müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Müvekkilleriyle empati kurarak problemlerini benimseyen uzman avukatlarımız, çözüme ilişkin yaşanacak hukuki sürecin en etkili ve hızlı yürümesini sağlamaktadır. Avukatlarımız müvekkilleriyle güven temelinde inşa ettikleri ilişkiyi hukuki süreç boyunca devam ettirmeyi amaçlamaktadır,  bunun için sürecin her adımında müvekkillerini doğru bir şekilde bilgilendirmektedir. 

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak özellikle Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan bir kadroya sahiptir. Bunların yanında; önleyici hukuki danışmanlık hizmetiyle hukuki ihtilafların doğmasını önlemeyi, böylelikle de müvekkillerinin geleceklerini daha net görebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak İş Hukuku alanında; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi işçi alacaklarına ilişkin arabuluculuk ve dava süreçleri ile işe iade davası, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarında hizmet vermektedir. Bunların yanında uzman iş hukuku avukatlarımız, kurumsal müvekkillerine iş hukuku alanında eğitimler vermektedir. Mevzuatta meydana gelen değişimleri güncel olarak takip eden uzman avukatlarımız müvekkillerinin hak kaybı yaşamamasını temin etmeye çalışmaktadır.

Aile Hukuku alanında; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası ile birlikte nafaka davası, nafaka artırım davası, velayetin değiştirilmesi davası gibi müşterek çocuk ile ilgili konuların yanında, ziynet alacağı, mal paylaşımı, katılma alacağı, soy bağının reddi, tanıma ve babalık davalarında da uzman avukat kadrosuyla müvekkillerinin haklarının ihlal edilmemesi için doğru ve etkili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek amaçlanmaktadır.

Ceza Hukuku alanında; soruşturma ve yargılama aşamalarında sanık avukatlığı, tutuklama kararına itiraz edilmesi, temyiz başvurusu, istinaf başvurusu, müşteki vekilliği, HAGB kararına karşı itiraz edilmesi, KYOK itiraz ve SYOK itiraz gibi ceza hukukunun her alanında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Kira Hukuku alanında; hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinin yanında kira sözleşmesinin yapılması, kira bedeli tespit davası, kira uyarlama davası, tahliye davası, kira alacaklarına yönelik icra takibinin yapılması gibi süreçler yürütülmektedir.

yılmaz-çolak-hukuk-hakkında

Miras Hukuku alanında; mirasçılık sözleşmesi ve vasiyetname hazırlanması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması, tenkis davası, ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu davası), muris muzavaası davaları, ecrimisil davası, mirasın reddi ve mirasın paylaştırılması işlemleri gibi tüm miras hukuku konuları için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Dava süreç takipleri uzman miras hukuku avukatları tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Karabük Tüketici Hukuku Avukatı kadrosu ile tüketici işlemlerinden doğan dava ve işlerde karşılaşılan hukuki sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Uzman tüketici avukatları tarafından; tüketici hakem heyeti başvuruları, tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yapılması, tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklanan arabuluculuk takibi, tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklanan davaların açılması ve sürecin takibi işlemleri için kaliteli bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek gaye edinilmiştir.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu’nda İdare Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından; yabancı ikamet, ihraç, idarenin verdiği para cezalarının iptali ve pek daha çok konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Uzman sigorta avukat ekibi olarak Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu’nda; sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, maluliyet dava sürecinin yönetimi, değer kaybı için sigorta başvurusunun yapılması, hasar zararı için sigorta başvurusunun yapılması ve ilgili sigorta süreçleriyle ilgili arabuluculuk, tahkim ve dava süreçlerinin detaylı bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında Türkiye’nin tüm illerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumsal müvekkillerinin KVKK uyumunun sağlanması için VERBİS kaydı, Kişisel Veri İşleme Politikası, Aydınlatma ve Açık Rıza Metni dahil olmak üzere tüm hukuki metinlerini hazırlayarak müvekkillerinin işletmelerini mevzuata uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. İşletmenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirirken işletmenin işleyişine en uyumlu yöntemler seçerek mevzuata uyum sürecinin çok daha kolay ve işlevsel olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yılmaz Çolak Hukuk Bürosu

Karabük Avukat, Karabük Ceza Davaları, Karabük Hukuk Davaları, Karabük İş Davaları, Karabük Boşanma Davaları, Karabük Tazminat Davaları