Hakkımızda

Kurumsal

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu, Av. Samet YILMAZ ve Av. Yusuf ÇOLAK tarafından Karabük ilinde kurulmuştur.


Her biri konusunda uzman avukat kadrosuyla Karabük ve Safranbolu başta olmak üzere Türkiye genelinde bireysel ve kurumsal müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle İş Hukuku, Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında uzmanlaşmış avukat kadrosuyla müvekkillerini doğru bilgilendirerek en hızlı ve etkili çözümü sunmayı hedeflemektedir.


Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu, önleyici hukuki danışmanlık hizmetiyle, hukuki ihtilafların doğmasını önlemeyi, böylelikle de müvekkillerinin geleceklerini daha net görebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu, çok sayıda Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, diş ve estetik kliniğine Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu İş Hukuku alanında; işe iade davası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklar, iş kazası tazminatı ve trafik kazası tazminatı konularında mevzuatta meydana gelen değişimleri takip etmekte ve yüksek mahkeme kararları tahlil ederek müvekkillerinin hak kaybı yaşamamasını temin etmeye çalışmaktadır.

Aile hukuku alanında; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, nafakanın arttırılması, velayetin değiştirilmesi, ziynet alacağı, mal paylaşımı, katılma alacağı, soy bağının reddi, tanıma ve babalık davalarında uzman avukat kadrosuyla müvekkillerinin haklarının ihlal edilmemesi için doğru ve etkili avukatlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.


Miras hukuku alanında; ortaklığın giderilmesi (izale-i Şuyu), saklı paya tecavüz, ölünceye kadar bakma sözleşmesi davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu Miras hukuku alanında Karabük, Safranbolu ve çevre il ve ilçelerde avukatlık hizmeti vermektedir.

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında Türkiye’nin tüm illerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumsal müvekkillerinin KVKK uyumunun sağlanması için VERBİS kaydı, Kişisel Veri İşleme Politikası, Aydınlatma ve Açık Rıza Metni dahil olmak üzere tüm hukuki metinlerini hazırlayarak müvekkillerinin işletmelerini mevzuata uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. İşletmenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirirken işletmenin işleyişine en uyumlu yöntemler seçerek mevzuata uyum sürecinin çok daha kolay ve işlevsel olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekibimiz

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu, avukatlık hizmeti verdiği müvekkillerine olası hukuki sonuçlar ve davanın gelişen seyri hakkında düzenli olarak bilgilendirmeyi, müvekkilleriyle düzenli olarak toplantılar yaparak alternatif çözüm yolları hakkında fikir alışverişi yapmayı oldukça önemsemektedir. Davaların seyrine ilişkin bilgilendirmeleri mümkün olan en kısa sürede yaparak müvekkillerin hukuki durumlarını daha açık şekilde görebilmelerini temin etmeye çalışmaktadır.

Av. Yusuf ÇOLAK

Kurucu Ortak & Avukat

1991 Erzurum doğumlu olan Av. Yusuf ÇOLAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatı ve staj süresi boyunca Aile Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Sigorta Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Yüksek Lisans Tezini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerine yazmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans eğitimini tamamlayarak Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır. Özel hastaneler, diyaliz merkezleri, güzellik merkezleri ve estetik klinikleri gibi sağlık hizmet sunucularına hukuki danışmanlık yapmaktadır. Sağlık Hukuku ve KVKK alanında sertifikaları bulunmaktadır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitimi’ni tamamlamıştır. Mülteci Hukuku Eğitimi’ne de katılmış olan Av. Yusuf ÇOLAK iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Av. Samet YILMAZ

Kurucu Ortak & Avukat

1993 Karabük doğumlu olan Av. Samet YILMAZ, Darüşşafaka Lisesi ve Karabük Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını Karabük’te tamamlayarak, 2020 yılından itibaren Karabük Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Boşanma Davaları, Tazminat Davaları, Alacak Davaları, Tapu İptali ve Tescil Davaları, İtirazın İptali Davaları, Kamulaştırma Davaları, İşçilik Davaları, Menfi Tespit Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davaları gibi Özel Hukuk alanındaki davalar üzerinde uzmanlaşmıştır. Güncel olarak Karabük Üniversitesi'nde Hukuk Etiği alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Av. Ümithan KAPLAN

Yönetici Ortak & Avukat

av. ümithan kaplan

1996 Karabük doğumlu olan Av. Ümithan KAPLAN, Karabük Fen Lisesi'nin ardından İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2018 yılında mezun olmuştur. Sonrasında kendi avukatlık bürosunu açarak Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. 

Av. Elif Simge ÖZTÜRK

1998 Ankara doğumlu olan Av. Elif Simge ÖZTÜRK, Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi'nin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2021 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını büromuzda yapmıştır. Mevcut olarak Aile Hukuku, İş Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır.

Av. Feyza YURT

1999 Karabük doğumlu olan Av. Feyza YURT, Safranbolu Anadolu Öğretmen Lisesi'nin ardından Ondokuz Mayıs Hukuk Fakültesi'nden 2021 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını Karabük'te yapmıştır. Mevcut olarak Ceza Hukuku alanında avukatlık yapmaktadır.  Bununla birlikte İnfaz Hukuku alanında da uzmanlaşmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Stj. Av. Merve CANTEKİN

av. merve cantekin

1999 Karabük doğumlu olan Stj. Av. Merve CANTEKİN, Safranbolu Anadolu Öğretmen Lisesi'nin ardından Kırklareli Hukuk Fakültesi'nden 2022 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajına Yılmaz&Çolak Hukuk Bürosu'nda devam etmektedir. Kira Hukuku, Tüketici Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında uzmanlaşmak üzere çalışmaktadır. 

Stj. Av. Mert ALTINOK

av. mert altınok

1998 Karabük doğumlu olan Stj. Av. Mert ALTINOK, Safranbolu Atatürk Lisesi'nin ardından İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2022 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajına İstanbul'da başlamış olup mevcut olarak Yılmaz&Çolak Hukuk Bürosu'nda devam etmektedir. İş Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 

Yılmaz Çolak Hukuk Bürosu Karabük

Karabük Avukat, Karabük Ceza Davaları, Karabük Hukuk Davaları, Karabük İş Davaları, Karabük Boşanma Davaları, Karabük Tazminat Davaları