Çalışma Alanlarımız

Karabük Avukat Aile Avukatı

Aile Hukuku

Türk Medeni Kanunu’nun 2. Kitabında yer alan Aile Hukuku, Evlilik, Hısımlık ve Vesayet olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

ceza hukuku

Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer özel kanunlarda düzenlenmiş suçlara ilişkin soruşturma, yargılama ve cezaların infazına ilişkin tüm süreçler ceza hukuku alanına girmektedir.

icra hukuku

İcra Hukuku

idare hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, bireylerin kamu yönetimi içerisindeki kurum ve kuruluşlar ile yaşadığı uyuşmazlıkları çözümleme gayesi taşıyan hukuk dalıdır.

iş hukuku

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklar 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince çözümlenmektedir.

kira hukuku

Kira Hukuku

Kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar 6089 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu esas alınarak çözümlenmektedir.

kişisel verilerin korunması hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamıştır.

miras hukuku

Miras Hukuku

Miras hukukunda kanuni ve atanmış mirasçılar, vasiyetname ve mirasçılık sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, mirasın paylaşılması ve mirasın reddi gibi hususlar incelenmektedir.

sağlık hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hizmet sunucularının hastalara yapacakları tıbbi müdahalelerde uyacakları usul ve esaslar Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

sigorta hukuku

Sigorta Hukuku

karabük-avukat-tuketici-hukuku

Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici işlemleri tanımlanmıştır.