Aile Hukuku

Aile Hukukunun Kapsamı

Türk Medeni Kanunu’nun 2. Kitabında yer alan Aile Hukuku; evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 

Aile Hukukunda Görülen Davalar

Aile hukuku alanında en çok görülen dava boşanma davasıdır. Boşanma davasıyla birlikte açılan veya boşanma davası devam ederken veya sonuçlandıktan sonra ayrıca açılan davalar da bulunmaktadır.


Boşanma Davasıyla Birlikte Talep Edilen Hususlar

Boşanma avukatı çekişmeli boşanma davası açmadan önce müvekkilinin boşanmanın ferileri olarak sayılan velayet, nafaka, aile konutunun tahsisi, ziynet alacağı, maddi manevi tazminat ve mal paylaşımına ilişkin taleplerini mutlaka sorar ve müvekkilin talepleri doğrultusunda boşanma davasını ikame eder.

Boşanma avukatı, ziynet alacağına ilişkin talepleri açtığı boşanma davası içinde isteyebileceği gibi boşanma davasından sonra ayrı bir dava açarak da isteyebilir. Hangi durumun tercih edileceği tamamen müvekkilin hak ve menfaatlerine göre belirlenecektir.


Mal Paylaşımı Davası

Boşanma avukatı, müvekkilin boşanma davasını açtıktan sonra evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı için müvekkilinin talebi doğrultusunda mal paylaşımı davası açabilir.

Mal paylaşımı davası açarken dava süresince malların muvazaalı olarak devrini engellemek için mutlaka ihtiyati tedbir talep etmek gerekmektedir. Aksi halde mal paylaşımı davası neticesinde mahkemenin hükmedeceği katılma alacağına bedelinin tahsili zorlaşabilecektir.


Nafaka Artırım Davası

Boşanma davasında hükmedilen nafaka miktarının daha sonra ayrı bir davayla artırılması veya azaltılması mümkündür.

Boşanma davası sonucunda hükmedilen nafaka miktarı tarafların ekonomik durumunda oluşan değişime göre yeniden belirlenmesi için ayrı bir dava açılması gerekmektedir. Boşanma avukatı açacağı nafaka artırım davasında tarafların ekonomik durumunda ne gibi değişimlerin olduğunu ayrıntılı olarak araştırması gerekmektedir. Örneğin boşanma davası sonuçlandıktan sonra müvekkilin çalıştığı işten ayrılmış olması veya nafaka yükümlüsünün maaşında ciddi oranda artış meydana gelmişse yoksulluk nafakasının miktarının artırılması için nafaka artırım davası açabilir.

Nafaka artırım davası müşterek çocuk için hükmedilen iştirak nafakası için de açılabilir. Velayeti kendisine verilen taraf, müşterek çocuğun ihtiyaçlarında ciddi bir artış meydana gelmesi durumunda boşanma davası sonucunda mahkeme tarafından hükmedilen iştirak nafakası miktarının artırılması için nafaka artırım davası açabilir.


Aile Hukukuna İlişkin Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davası, ziynet alacağı davası, mal paylaşımı davası, nafaka artırım davası, soy bağına ilişkin davalar, soyadının değiştirilmesi davası gibi aile hukukuna giren davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Karabük boşanma avukatı aile hukukuna giren davalarda Karabük Aile Mahkemesinde dava açılır. Ancak müvekkilinin ikameti Safranbolu gibi aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Safranbolu boşanma avukatı aile hukukuna ilişkin davaları Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesinde açar.


Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre boşanma davalarında, eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin boşanma davası açılmadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir.
Dolayısıyla eşler kendi yerleşim yerinde, eşinin yerleşim yerinde veya son defa 6 aydır birlikte yaşadıkları yerde boşanma davasını açabilecektir.
Örneğin eşler birlikte en son Karabük ilinde yaşamışlarsa ve yaşadıkları süre 6 aydan fazla ise bu durumda eşler farklı şehirlere taşınmış olsalar da Karabük Aile Mahkemesi boşanma davası için yetkili mahkeme olacaktır. Yine eşler evlilik birliği içinde farklı bir şehirde yaşasalar da eşlerden biri boşanma davası açmadan önce ikametini Karabük iline alması durumunda Karabük Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açabilecektir.


Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davasından sonra açılacak olan nafaka artırım, nafakanın kaldırılması veya azaltılmasına ilişkin davalarda yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir. Yani boşanma davası nerede görülmüş olursa olsun boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında yetkili mahkeme, nafaka alacaklısı hangi şehirde yaşıyorsa o yer Aile Mahkemesidir.


Babalık Davalarında Yetkili Mahkeme

Çocuk ile baba arasındaki soy bağının belirlenmesi için açılan dava anne veya çocuk tarafından açılabilir. Babalık davası babaya karşı, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
Babalık davası taraflardan birisinin dava tarihindeki veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılabilir.


Aile Hukukuna İlişkin Davaların Takibi

Boşanma davası, nafaka davası, evlilikten doğan maddi ve manevi tazminat davası, babalık davası gibi Aile hukukuna ilişkin davaları taraflar bizzat takip edebileceği gibi seçecekleri bir Avukatla da takip edebilirler. Aile hukukuna ilişkin davalarda, özellikle çekişmeli boşanma ve nafaka davalarında hak kaybına uğramamak için tarafların, boşanma avukatı ile avukatın hukuki yardımından yararlanmaları son derece önemlidir.


Aile Hukukunda Avukatlık Hizmetlerimiz

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Aile hukuku alanında Karabük boşanma avukatı kadromuzla aşağıda sayılan hizmetleri vermekteyiz.

• Anlaşmalı boşanma davası vekilliği: Anlaşmalı boşanma davası, Anlaşmalı boşanma protokolü
• Çekişmeli boşanma davası vekilliği: Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası, Aldatma nedeniyle boşanma davası (zina), Ortak konutun terk edilmesi sebebiyle boşanma davası, Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası
• Velayet davası vekilliği: Velayetin değiştirilmesi davası
• Nafaka davası vekilliği: Nafaka davası, Tedbir nafakası, Yoksulluk nafakası, İştirak nafakası, Yardım Nafakası, Nafaka artırım davası, Nafaka azaltım davası
• Ziynet alacağı davası vekilliği: Ziynet alacağı davası
• Maddi ve manevi tazminat davası: Boşanma davasıyla birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası
• Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri hazırlanması
• Mal paylaşımı davası vekilliği: Katılma alacağı davası
• Soy bağına ilişkin dava vekilliği: Babalık davası, Soy bağının reddi davası
• Aile hukukuna giren diğer bütün uyuşmazlıklar

Sorularınız ve Bilgi Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Karabük Avukat, Karabük Ceza Davaları, Karabük Hukuk Davaları, Karabük İş Davaları, Karabük Boşanma Davaları, Karabük Tazminat Davaları