Karabük Sigorta Avukatı
yaralanmalı trafik kazası tazminat

Trafiğin normal akışı bozulduğunda trafik kazalarının yaşanmasına davetiye çıkarmaktadır. Bu normal akışı bozan durumlar; sürücü, yaya, hava veya ortam koşulları kaynaklı olabilir. Ülkemizde de ne yazık ki trafik kazaları sıklıkla yaşanmaktadır. Yaşanan bu trafik kazaları araç hasarı yani  maddi hasarlı olabileceği gibi yaralanmalı trafik kazaları şeklinde de olabilir. Demek o ki; sürücülerin, araç içindeki yolcuların veya yayaların yaşadığı mağduriyetler maddi veya manevi olabilmektedir.

Yaralamalı trafik kazaları geçici sakatlık, kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda süreç hem çok uzun hem de çok maliyetli olur. Kişi uğradığı bu zararlardan ötürü maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunabilir. Bu makalede yaralanmalı trafik kazası, sigorta şirketine başvuru, kazası tespit tutanağına itiraz, yaralanmalı trafik kazası zamanaşımı, yaralanmalı trafik kazası tazminat, yaralanmalı trafik kazası dava dilekçesi, yaralanmalı trafik kazası manevi tazminat gibi sıklıkla aratılan soruların cevaplarına ulaşabileceksiniz.

Yaralanmalı trafik kazaları için açılan tazminat davalarında başarılı olabilmek için uzmandan yardım almak gerekir. Bu nedenle kaza sonrası hasar, değer kaybı ve maluliyet için hukuki danışmanlık ve avukatlık süreci; Sigorta Hukuku alanında uzman bir avukattan yardım almak gerekir.

 

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza tespit tutanağı aksi ispat oluncaya kadar resmi belge olarak kabul edilir. Bu belge maddi hasarlı kazalarda kazaya karışan taraflar arasında hazırlanabileceği gibi kolluk kuvvetlerince de hazırlanabilir. Ancak yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalarda ayrıca ceza soruşturması ve kovuşturması yürütüleceği için kaza mahalline intikal eden kolluk (polis ve jandarma) kuvvetleri tarafından tutulur.

Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan tarafların kendi aralarında düzenleyeceği kaza tespit tutanağında bulunması gereken hususlar şunlardır;

 • Kazaya karışanların isim – soy isimleri, T.C. kimlik numaraları
 • Kazaya karışan araçların plaka bilgileri, sigorta şirketi isimleri, trafik sigortası poliçe bilgileri
 • Kaza yeri, kaza tarihi ve saati
 • Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair çizilen taslak anlatım (Araçların hangi yöne gittiği oklarla gösterilmeli, sokak isimleri muhakkak yazılmalıdır.)
 • Kazaya karışan sürücülerin kısa ifadeleri
 • Kazaya şahit biri varsa (yolcu, yaya vb.), o görgü tanığının isim – soy isim, adres ve telefon numarası

Yukarıda anlatılan bilgiler kağıt form üzerinde doldurulabilmenin yanında SBM’nin geliştirdiği mobil kaza tutanağı uygulaması ile akıllı telefonlar aracılığıyla da doldurulabilir.

Kazaya karışan taraflarca doldurulan kaza tespit tutanağı taraflarca imzalandıktan sonra kazaya karışan araç sahiplerinin kayıtlı sigorta şirketlerine iletilir.

 

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama

Kaza tespit tutanağını sorgulamanın bazı yolları vardır. Bunlar:

 • SMS ile kaza tespit tutanağı sorgulama (SMS ile sorgu yapabilmek için; KTT ve plaka bilgisini yazıp 5664’e göndermek yeterlidir.)
 • SBM’nin sitesinden kaza tespit tutanağı sorgulama
 • e-Devlet üzerinden kaza tespit tutanağı sorgulama
 • İlgili karakoldan kaza tespit tutanağınızı isteyebilirsiniz.

Yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı nereden alınır gibi sorular merak edilmektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında, tespit tutanağı polis ekipleri tarafından düzenlenir. Dolayısıyla bu tutanağı karakol veyahut UYAP aracılığıyla savcılık dosyasından temin edebilirsiniz.

 

Trafik Kazası Tespit Tutanağı İtiraz Zamanaşımı Süresi

 • Maddi hasarlı trafik kazalarında kaza tespit tutanağına itiraz süresi 2 yıl,
 • Yaralamalı trafik kazalarında kaza tespit tutanağına itiraz süresi 8 yıl,
 • Ölümlü trafik kazalarında kaza tespit tutanağına itiraz süresi ise 15 yıldır.

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru

Kazadan sonra sigorta şirketine maddi tazminat başvurusunda bulunabilmek için bazı evrakların hazırlanması gerekir. Bu evraklar şu şekildedir:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Tarafların ehliyet ve ruhsatları
 • Yaralanan kişinin hastanede gördüğü tedavi ve yatışlara ilişkin hasta dosyası
 • Savcılık dosyasında bulunan bilirkişi raporu
 • Maluliyet raporu (Kazadan 1 yıl sonra alınabilir.)

Tamamlanan evraklar neticesinde karşı aracın sigorta şirketinden tazminat talep edebilmek için bildirimde bulunmak gereklidir. Yapılan başvuru için sigorta şirketinin cevap süresi on beş gündür. On beş günlük süre içerisinde sigorta şirketi olumlu veya olumsuz dönüş yapmalıdır. Sigorta şirketi tarafından herhangi bir dönüş alınamayan dosyaların sonraki süreci dava yoluyla ilerler. Bu karışık süreçlerin en iyi yönetimi uzman sigorta avukatı ile gerçekleşir, hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Sigorta Başvuru Dilekçesi

Örnek bir yaralanmalı trafik kazası sigortaya başvuru dilekçesi aşağıdaki gibidir. Her olay kendi nezdinde değerlendirilerek sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. Sigorta dosyalarında detaylar mühim olduğundan bir sigorta avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

……. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE

TALEPTE BULUNAN: Mağdur ismi – T.C. No – Adres

VEKİLİ: Mağdur Vekili – Adres

KONU: ../../…. tarihinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası sebebiyle uğranılan zarara yönelik tazminat talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

../../…. tarihinde müvekkil ………… sevk ve idaresindeki …….. plakalı araç …………… istikametinde seyir halindeyken …… Sokak kavşağına girdiği esnada; …………. sevk ve idaresindeki …….. plakalı aracın …… Sokak’tan kavşağa giriş yapmasıyla müvekkilin aracının sol ön kısımlarına çarpması neticesi yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

…….. plakalı araç şirketiniz nezdinde ……… acente numarası ve ……….. nolu poliçe numarasıyla ../../…. bitiş tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesiyle kayıtlı bulunmaktadır.
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına göre; …….. plakalı araç sürücüsü ………..’un KTK’nın 52/1-a maddesini (Aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak.) ihlal ederek kusurlu olduğu tespit edilmiştir. İlgili kaza tespit tutanağı ve kazaya ait fotoğraflar ekte sunulmuştur. (EK-1)
Müvekkil kaza sonucunda beyin kanaması geçirmiş olup çok ciddi ve ağır bir şekilde yaralanmıştır. Müvekkil kaza tarihinde …………………. Hastanesi’ne kaldırılmış, hastanenin yoğun bakımında 10 gün boyunca kalarak ciddi tedaviler görmüştür. Hastane evrakları ekte sunulmuştur. (EK-2) Kaza sonrası hastane tarafından alınan iş göremezlik raporu da ekte mevcuttur. (EK-3)
../../…. doğumlu olan müvekkilin genç yaşta olması da göz önüne alındığında yaşadığı bu elim kazanın olumsuz etkileri hayatını uzun bir süre boyunca etkilemiştir. Bunların yanında kaza sebepli müvekkilin yüzünde kalıcı izler de oluşmuştur. Tazminat hesaplamalarında bu hususların da dikkate alınmasını talep ederim.
Tazminat hesaplamalarına ilişkin ve ek evrak talebiniz için yilmazcolakhukuk@gmail.com mail adresi üzerinden irtibata geçmenizi talep ederim.
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere meydana gelen kaza nedeniyle müvekkilimiz için maddi tazminat (sürekli sakatlık tazminatı, tedavi giderleri, bakıcı giderleri, kazanç kaybı, geçici iş göremezlik raporu) ve kazanın oluşturduğu olumsuz psikolojik etkenler ve çevresel faktörler nedeniyle manevi tazminatın hesaplanarak tarafımıza bildirilmesini ve aşağıda bilgileri verilen hesaba paranın yatırılmasını talep ederiz. Aksi takdirde müvekkilin tazmin edilemeyen zararları için hukuki yollara başvurulacağı, bu halde yapılacak tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin de tarafınıza tahmili zorunluluğu hasıl olacağı vekaleten ihtar ve ihbar olunur. ../../….

Bildirimde Bulunan Vekili

Av. Yusuf ÇOLAK

EKLER:

 1. Kaza tespit tutanağı
 2. Kazaya ait fotoğraflar
 3. İş göremezlik raporu
 4. Araç ruhsatı ve sürücü belgesi
 5. Vekaletname

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat

Mağdur, kazada kusurlu olan tarafa karşı maddi ve/veya manevi tazminat davası açabilir. Dava açabilmek için önce sigorta şirketine başvurulmuş olması zorunludur. Sigorta şirketi tazminat ödemesini yapmayı kabul etmediyse dava açılabilir. Ancak ödemenin bir kısmının yapılması kabul edildiyse talep edilenden kalan eksik ödeme için tekrar sigorta şirketine başvurulması zorunludur aksi halde dava açılamaz. Eksik ödeme için tekrar sigorta şirketine başvurulmuş ve talep reddedilmişse de dava açılabilir. Dava açmanın ön koşulu arabuluculuktur. Arabuluculuk ile anlaşılamayan dosyalarda dava açılır.

Kaza sebepli yaralanan kişinin uğradığı maddi tazminat hesaplanırken; kişinin yaşı, kaza sebepli maluliyet oranı, kazadaki kusur oranı dikkate alınır.

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Manevi Tazminat

Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesinde yaralanmalı trafik kazaları için manevi tazminat ödemesinden bahsedilmektedir. Kanun, “Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” şeklindedir.

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme Neresidir?

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında açılacak maddi ve manevi tazminat davaları için görevli mahkeme ticaret mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Örneğin; Karabük ilinde yaşanan bir yaralanmalı trafik kazası için açılan maddi tazminat davasında görevli mahkeme ticaret mahkemesi sıfatıyla Karabük Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

Yaralanmalı Trafik Kazası Dava Dilekçesi

Yaralanmalı trafik kazası dava dilekçesinin örnek bir şablon hali aşağıdaki örnekteki gibidir.

 

KARABÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

VEKİLLERİ:

H.E.D:

KONU:

 

AÇIKLAMALAR
OLAY
 • Kazanın şekli detaylıca anlatılır.
 • Kaza sebepli yaralanan kişinin gördüğü tedavilerden açıklayıcı bir şekilde bahsedilir.
 • Aracın kayıtlı olduğu sigorta şirketi, poliçe ve acente bilgileri yazılır.

 

KUSUR
 • Polis ekipleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağında belirtilen kusur durumundan bahsedilir.
 • Savcılıktaki soruşturma dosyasından alınan bilirkişi raporunun görüşünden bahsedilir.
 • Trafik bilirkişisinin mahkemeye sunduğu rapordan bahsedilir.
 • Ceza dosyasındaki Adli Tıp Kurulu’ndan alınan rapordan bahsedilir.

 

MADDİ TAZMİNAT
 • Müvekkilin kaza sebepli yaşadığı sağlık problemleri ile mevcut durumu anlatılır.
 • Müvekkilin geçimini nasıl sağladığı ve bu sağlık problemleri yüzünden ne gibi sorunlar yaşadığından bahsedilir.
 • Müvekkil lehine tazminata hükmedilmesi talep edilir. Bu talep; geçici iş göremezlik tazminatı, sürekli iş göremezlik tazminatı, bakıcı gideri ve tedavi giderini içerir.

 

MANEVİ TAZMİNAT
 • Müvekkilin yaşadığı elem dolu günler için manevi tazminat talebi isteminde bulunulur.

 

ARABULUCULUK
 • Dava açılmadan arabuluculuk zorunlu olduğundan ticari dava zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmış ve taraflar arasında anlaşamama son tutanağı düzenlenmiştir. Anlaşamama son tutanağı ekte sunulmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER:
 • Sigorta şirketinin kazayla ilgili hazırlamış olduğu dosya
 • Ceza dosyası
 • Kaza tutanakları
 • Adli tıp raporu
 • Tanıklar
 • Bilirkişi incelemesi
 • Keşif
 • İsticvap
 • Yemin
 • Ve her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:
 • Maddi tazminat istemi
 • Manevi tazminat istemi
 • Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesi istemi

 

Davacı Vekilleri

Av. Samet YILMAZ – Av. Yusuf ÇOLAK

EKLER:
 1. Kaza tespit tutanağı
 2. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından …./… soruşturma dosyası bilirkişi raporu
 3. Karabük Asliye Ceza Mahkemesinin …./.. esas dosyası bilirkişi raporu
 4. Karabük Asliye Ceza Mahkemesinin …./.. esas dosyası Adli Tıp Kurulu raporu
 5. ……. Hastanesi kesin rapor ve kazaya ilişkin diğer hastane evrakları
 6. Arabuluculuk anlaşamama son tutanağı
 7. Vekaletname

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler