Karabük Avukat
araç değer kaybı

Gündelik hayatta yaşanan sorunlardan bir tanesi de ne yazık ki trafik kazalarıdır. Meydana gelen trafik kazası sonucu hasara uğrayan aracın piyasa değeri düşer. Bu düşüşü ifade eden kavrama araç değer kaybı denir. Araçtaki hasar nedeniyle bakım, onarım, tadilat gibi işlemlerin yapılması zorunlu hale gelebilir. Bu sebeple araç ilk haline göre maddi kayıp yaşar. Başka bir anlatımla değer kaybı, kaza öncesi aracın ikinci el piyasa değeri ile kaza sonrası piyasa değeri arasındaki farka verilen addır.

Haksız fiile uğrayan taraf, daha çok veya tam kusurlu tarafa zarar kaybı için talepte bulunabilir.

 

Araç Değer Kaybı Şartları

Değer kaybını talep etmek için birtakım şartlar mevcuttur. Bu araç değer kaybı şartlarından bazıları şu şekildedir:

 • Kaza tarihinin üzerinden en fazla 2 yıl geçmelidir.
 • Araçtaki hasar daha önce hasara uğramamış bir kısmında olmalıdır.
 • Araç, ağır hasar kaydına sahip olmamalıdır.
 • Aracın hasarı, basit onarım işlemleri ile giderilmeyecek olmalıdır.
 • Değer kaybı zararını talep edecek taraf, kazada %100 kusurlu olmamalıdır.

 

Aracın 165.000 kilometreden daha düşük olması şartı Trafik Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişiklikle kaldırılmıştır. Artık bütün araçlar için kilometresine bakılmaksızın değer kaybı tazminatı talep edilebilir.

Yargıtay kararlarında araçta meydana gelen basit aksamlı değişimler; mini onarım, far, silecek, jant ve cam benzeri parçalara değer kaybı uygulanmamaktadır. Bu nedenle araç üzerinde meydana gelen hasarların bu parçalar dışında gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Araç Değer Kaybı Hesaplaması

Değer kaybı hesaplaması yaparken gerekli olan bilgilerden bazıları şu şekildedir:

 • Aracın kaza anındaki kilometresi
 • Aracın marka ve modeli
 • Aracın hasar geçmişi
 • Kusur durumu
 • Aracın pazar değeri
 • Aracın varsa değişen veya boyanan parçaları

 

Nitekim Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2016/19642 Esas 2017/10599 Karar 15.11.2017 tarihli ilamında “…Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği ve daha önce karışmış olduğu kazada dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir. Bu durumda mahkemece yukarda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir…” belirterek değer kaybının tanımı yapılırken diğer yandan da değer kaybı hesaplamalarında dikkate alınacak unsurlar belirtilmiştir.

Baz değer kaybı, hasar boyutu katsayısı ve aracın kullanılmışlık düzeyi bileşenleri çarpılarak aracın toplam değer kaybı hesaplanır.

Araç değer kaybı hesaplama 2023 yılında da oldukça karıştırılan bir konudur. Dolayısıyla en doğru bilgiyi almak ve sürecinizin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bizlere ulaşabilirsiniz. Yılmaz&Çolak Hukuk Bürosu’ndaki Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar olarak sizlere en etkin hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

 

Araç Değer Kaybı İçin Gerekli Evraklar Nedir?

 • Ekspertiz raporu
 • Kaza anında tutulan kaza tutanağı
 • Hasar tespit tutanağı
 • Kaza sonrası çekilen fotoğraflar
 • Aracın ruhsatı
 • Ve her türlü ilişkili belge

 

Araç Değer Kaybı Kimden İstenir?

Tek taraflı trafik kazalarında, kişinin kendi kusuruyla yapmış olduğu kazalarda, değer kaybı talep edilemez. Bu nedenle değer kaybına uğrayan taraf, kaybının karşılığını; karşı araç sürücüsü, maliki veya zorunlu trafik sigortasından ister. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre; “Aracın bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.” şeklinde düzenleme mevcuttur. Görüleceği üzere kazadan sonra değer kaybı talepleri için kusur oranında karşı tarafın araç malikinden, araç sürücüsünden ve karşı aracın zorunlu trafik sigortasından bu zarar kalemi istenebilir.

 

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi Nedir?

Kazadan sonra kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde dava yoluna başvurmaları gerekmektedir. Buna ek olarak yasal şartların mevcut olması halinde kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren en fazla 10 yıllık bir zamanaşımı süresi mevcuttur. Yani tarafların kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde dava açmamaları durumunda konu ile ilgili tüm yasal hakları düşmektedir.

 

Araç Değer Kaybı Davalarında Görevli Mahkeme

Araç değer kaybı davalarında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Asliye Ticaret Mahkemelerinin bulunmadığı illerde, değer kaybı davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Karabük ili için değer kaybı davalarında görevli mahkeme Karabük Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

Araç Değer Kaybı Davalarında Yetkili Mahkeme

Kazanın meydana geldiği yer ve davalı veya davacı tarafın ikamet adresine göre yetkili mahkeme değişmektedir. Yani araç değer kaybı davalarında yetkili mahkeme, kazanın gerçekleştiği yer mahkemesi veya davalının/davacının bulunduğu yer mahkemesi olabilir.

 

Araç Değer Kaybı Kaç Günde Sonuçlanır?

Trafik kazası yaşandıktan sonra öncelikli olarak yapılması gereken şey, sigorta şirketine ihtar çekmektir. İhtar çekerken, değer kaybı raporu ve emsal kararlar ile birlikte başvuru yapılmalıdır. İhtar gönderimi, noter veya sigorta şirketinin mail adresine yapılır. On beş gün içerisinde sigorta şirketi tarafından mağdur tarafa ödeme gerçekleştirilmelidir. Bu ödeme hukuki ve zararın tümünü karşılayacak şekilde olmalıdır.

Eğer ödeme yapılmaz veya verilen cevap talebi karşılamaz ise dava veya tahkim yoluna gidilmelidir. Tahkim süreci de takribi olarak 4 ile 6 ay arası sürer.

 

Değer kaybı başvurularının tazmini açısında sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi için Sigorta Hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alınması tavsiye olunur.

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler