Karabük Kira Hukuku Avukatı
Tevdi Mahalli Tayini

Tevdi mahalli tayini, ödeme yerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir.

Kiracı, mülk sahibine olan aylık kira borcunu ödemek için kullandıkları banka hesabından o ayki kirayı ödediği halde; mülk sahibi ödemeyi kabul etmeyip para iadesi yapabilir. Veya mülk sahibi banka hesabını kapatmış olabilir. Bunlar ve bunlara benzer durumlarla karşılaşan kiracı temerrüde düşebilir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 107. maddesinde tevdi mahalli tayini için “Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticari mallar, hâkim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Temerrüde Düşmemek İçin Ne Yapılmalıdır?

Temerrüde düşmek üzere olan kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesine tevdi mahalli tayini talepli dilekçe yazarak ibraz etmelidir. Kişiler tevdi mahalli tayini sayesinde temerrüde düşmekten kurtulabilmektedir. Tevdi mahalli dilekçesinin nasıl yazılacağı akılları karıştırsa da alanında uzman bir avukat ile yürütülen bu süreç hem doğru hem daha hızlı ilerleyebilmektedir.

 

Tevdi Mahalli Tayini Dilekçesi

Örnek bir tevdi mahalli tayini dilekçesi aşağıdaki gibidir.

 

………. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEP EDEN: Müvekkil ismi, T.C. kimlik numarası ve adresi

VEKİLİ: Müvekkilin avukat(lar)ı

KARŞI TARAF: Karşı tarafın ismi, T.C. kimlik numarası ve adresi

KONU: Tevdi mahalli tayini istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkil ……………… ile karşı taraf …………….. arasında ………………………………………. adresinde bulunan taşınmazla ilgili ../../…. başlangıç tarihli ve aylık …… TL ödenecek şeklinde ekte sunmuş olduğumuz yazılı kira akdi yapılmıştır.
  2. Müvekkil, …. tarihine kadar kiralarını düzenli bir şekilde ödemiştir. …… ayı kira ücretini, …………… (karşı taraf)’ın ………. Bankası nezdinde bulunan TR…………. numaralı hesabına ../../…. tarihinde göndermiş ancak karşı taraf iki gün sonra müvekkilin hesabına parayı geri göndermiştir. Müvekkil bu durumu karşı tarafa sorduğunda, karşı taraf kiraya verdiği taşınmazı sattığından dolayı kira bedelini iade ettiğini beyan etmiştir. Ancak karşı taraf, yeni ev sahibinin kim olduğunu ve şahsa nasıl ulaşılabileceği hakkında bir bilgi veremeyeceğini söylemiştir. Müvekkilin kendisine herhangi bir ihtarname ulaşmadığı gibi taşınmazın satışı da bildirilmemiştir. Bu sebeplerle karşı tarafın temerrüde düştüğü açıktır.
  3. Yeni mülk sahibinin temerrüt halinin gelecek aylar kira parası için de söz konusu olacağı açık olup müvekkilin hukuki sorumluluğunu ön almak gerekmiştir. Bu sebeple “tevdi mahalli tayini” için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER: Kira sözleşmesi, karşı tarafın hesabına yatırılan kira bedellerine ilişkin dekontlar, karşı tarafın parayı geri ödediğine ilişkin dekont ve sair ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız ve mahkemenizin re’sen göz önünde bulunduracağı nedenlerle müvekkilin kira bedelini yatıracağı bir tevdi mahalli tayini hakkında karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (gün/ay/yıl)

Talep Eden Vekili

EKLER:

  1. Banka Dekontları
  2. Kira Sözleşmesi

vs.

 

Tevdi Mahalli Tayininde Görevli Mahkeme Neresidir?

Tevdi mahalli tayini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesinde sayılan Borçlar Hukukundaki çekişmesiz yargı işleri kapsamındadır. Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan tevdi mahalli tayini için de görevli mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

 

Tevdi Mahalli Tayini Ne Kadar Sürer?

Mahkeme süreçlerinde yaşanan yoğunluk sebepli kesin bir gün vermek doğru olmasa da tevdi mahalli tayini talepleri için öngörülen süre 90 gündür.

 

İlgili Makaleler:

Kira Hukuku

Kira Sözleşmesine Dair Merak Edilenler ve Kiracının Tahliye Edilme Şartları

Kira Uyarlama Davası

Ev Sahibinin Banka Hesabını Kapatması Durumunda Kira Bedeli Nasıl Ödenir?

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracının Tahliyesi

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

4 yanıt

    1. Öneriniz için teşekkür ederiz Muharrem Bey. Söz konusu dilekçe örneklerini bu makaleye ekleyebilir ya da ilgili yazacağımız başka bir makaleye ekleyebiliriz.

    1. Ev sahibinin adresi tebligat için gereklidir. Tebligat ise, hukuki süreç için önemli bir referanstır. Bunun için kişiler hukuki yollardan ev sahibinin adresini belirtmelidir. Ancak, adresinin öğrenilemezse olayın ve durumun şartlarına göre adres tespitini mahkeme yapmaktadır. Belirttiğim gibi bunlar her olayın durum ve şartlarına göre değişeceğinden, bu bilgiler ile sizin durumunuz için net bir şey söyleyemem. Mümkünse sizi ofisimize davet ediyoruz. Yüz yüze konuşarak tüm şartları değerlendirmemiz daha sağlıklı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler