Karabük Avukat
kira hukuku

Bilindiği üzere taşınmaz satışlarında, satış bedeli üzerinden %4 oranında tapu harcı ödenmektedir. Ancak Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle birlikte Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ev ve işyerleri tapu harcından muaf tutulmuştur. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ev ve işyerlerini devreden ve devralan kişiler ödedikleri tapu harçlarını geri alabilirler.

Tapu Harcından Muaf Yapılar

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan riskli yapılar tapu harç ve vergilerden muaf tutulmuştur. Bu yapıların yıkılarak depreme dayanıklı yapılar yapılmasını teşvik etmek amacıyla bu kapsamda olan yapıların devir ve temlikinde tapu harç ve vergileri alınmamasına ilişkin Kanunda düzenleme yapılmıştır. Ancak uygulamada özellikle 2018 yılı öncesinde harç ve vergilerin alındığı görülmektedir. Kanuna aykırı şekilde alınmış bu harç ve vergilerin geri alınabilecektir.

Vergi ve Harç Muafiyeti Kapsamında Olan İşlemler

 • Kentsel dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesisi işlemleri,
 • Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yapılacak uygulamalar sonucunda meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel husus tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,
 • Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri,
 • Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,
 • Yukarıda belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler,
 • Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.

Muafiyet Uygulanan Harç ve Vergiler

 • Tapu harçları,
 • Noter harçları,
 • Belediyeler tarafından alınan ücret ve harçlar,
 • Veraset ve intikal vergileri,
 • Döner sermaye ücreti ve diğer ücretler,
 • Bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar, resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlar da dahil olmak üzere damga vergisi,
 • Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az iki yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisi.

Kimler İade Alabilir

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ev ve işyerlerini ilk defa alan veya satan kişiler ödedikleri tapu harç ve vergilerini iade alabilirler. Bu kapsamda müteahhitler ve müteahhitlerden satın alan tüketiciler ödedikleri harçları ve vergileri iade alabilirler.

Karabük ve çevre illerde kentsel dönüşüm kapsamında olan yapılarda ödenen harç ve vergilerin iade alınması için Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Tapu harç ve vergilerini iade almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Zamanaşımı Süresi

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ev işyerlerini satın alanlar ve müteahhitler ödemiş oldukları tapu harç ve vergilerini satış tarihinden itibaren 5 yıl içinde geri iade alabilirler. 5 yıllık süre içinde idareye başvurulmalı ve dava açılmalıdır. 5 yıllık süre içinde dava açılmaması durumunda hak kayıpları söz konusu olabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler