Karabük Boşanma Avukatı

Medeni Kanuna göre boşanma davası 2 şekilde açılabilir, bunlar:

  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Çekişmeli boşanma davası
 

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar evlilik birliklerini ortak bir karar neticesinde sonlandırmasıyla gerçekleşmektedir. Eğer taraflar arasında tazminat, velayet, nafaka gibi herhangi bir konuda anlaşmazlık durumu söz konusu ise boşanma süreci çekişmeli olarak ilerlemektedir.

TÜİK verileri incelendiğinde 2021 yılında, 2001 yılına oranla %90 oranında boşanmalarda artış gözlemlendiği görülmüştür. Günümüzde bu boşanmaların sebeplerinin başını, her iki cinsiyet için de, sorumsuz ve ilgisiz davranma çekmektedir. Kadınlarda dava açma sebeplerini takiben aldatma ve kötü muamele/şiddet gelirken, erkeklerde ise aile büyüklerinin aile içi ilişkilere müdahale etmesi gelmektedir.

 

Sorumsuz ve İlgisiz Davranışlar Nelerdir ve Kimler Boşanma Davası Açabilir?

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesi “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” şeklindedir. Kanunda açıkça görüldüğü gibi eşler birbirlerine karşı sorumludur, saygı çerçevesini bozmayıp daima birbirlerine gerekli özeni göstermeleri gereklidir. Evi terk eden ve bunu alışkanlık haline getiren, ailece birlikte vakit geçirmeyen, bir hastalığı olan eş veya çocuğun bakımı için gerekli şeyleri yerine getirmeyen, hamilelikte eşini yalnız bırakan, ortak çocuğun doğumu veya büyüme ve gelişimiyle ilgilenmeyen taraf kusurlu kabul edilmektedir. Evlilik kurumunda bunlar gibi sorumsuz ve ilgisiz tutumlarda bulunan bir taraf var ise daha az kusurlu olan taraf boşanma davası açma hakkına sahiptir.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için öncelikle kanunda sayılan boşanma sebeplerinden birinin bulunması gerekmektedir. Boşanma sebeplerin varlığının dava için yeterli olup olmadığı boşanma avukatı ile birlikte değerlendirilmelidir. Boşanma davalarının uzun sürmesi ve tarafların bu süreçte daha fazla yıpranmaması için öncelikle anlaşmalı boşanma yoluna gitmelerinde fayda vardır. Ancak bu halde tarafların menfaatlerinin zarar görmemesi için mutlaka bu sürecin boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarafların anlaşmalı boşanmaya yanaşmaması durumunda boşanmak isteyen eş çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığı, boşanma davaları için 300 günlük bir süre belirlemiştir. Ancak her evlilik birliğinde yaşanan sorunlar ve bireylerin yaklaşımı farklı olacağından boşanma sürecinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir zaman verilemez. Bunun yanında boşanma davasının sonuçlanması mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak da değişebilmektedir.

 

Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülmekte olup aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Örneğin; Karabük boşanma davası Karabük Aile Mahkemesinde görülecekken, Safranbolu boşanma davası Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

 

Boşanma Davaları Nerede Açılır?

Boşanma davalarında eşlerin evlilik birliği içinde son 6 ayda yaşadığı yer mahkemesi ve her bir eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bu durumda eşler boşanma davasını kendi yerleşim yerinde açabileceği gibi karşı tarafın yerleşim yerinde veya son evlilik birliği içinde son 6 aydır yaşanılan yerde de açabilir. Örneğin; Karabük merkez için eşlerden biri ikametgahını Safranbolu’ya alırsa boşanma davasını Safranbolu’da açabilmektedir.

 

Boşanma Davası Harç ve Masrafları Ne Kadardır?

Boşanma davasında harç ve masraf tutarları açılacak davaya göre değişmektedir. Güncel olarak 2022 yılı için boşanma davası harç ve masraf tutarı asgari 710 TL civarındadır.

 

Örnek Yargıtay Kararı;

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2016/25325 K. 2018/12525 sayılı ve 6.11.2018 tarihli kararında; davacı – karşı davalı erkeğin sürekli olarak eşinden maaşını istemek suretiyle eşine ekonomik şiddet uygulaması, ailesinin eşine müdahalesine ve hakaret etmesine sessiz kalması, eşinden habersiz ev eşyalarını taşıyarak birlikte yaşamaktan kaçınması, eşini sürekli aşağılaması, eşinin hamileliğiyle ilgilenmemesi nedeni ile kusurlu olduğuna karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler