Karabük Aile Hukuku Avukatı
Nafaka Artırım Davası

Ülkemizde oldukça sık bir şekilde karşılan bir dava türüdür. Boşanma davası karara bağlandıktan sonra bağlanan nafaka miktarı o günün koşulları için yeterli gelmeyebilir. Yeterli gelmeyen nafaka miktarı için nafaka alan taraf, nafaka vereceklisine nafaka artırım davası açabilmektedir.

 

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası; boşanma davası sonrası mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın değişen ekonomik koşullar sebebiyle yetmemesi durumunda, nafaka alacaklısının, nafaka vereceklisinden nafaka artırılmasını talep etmesi üzerine açılan bir dava türüdür.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 176. maddesinde “Tarafların mali durumunun değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” şeklindedir.

Nafaka artırım davası açılırken haklılığın kanıtlanabilmesi için emsal kararlardan destek alınması gerekmektedir. Bunun için de bu sürecin bir avukat ile yürütülmesi doğru olacaktır.

Nafaka artırım davası hangi durumlarda açılabilir, nafaka artırım davası nasıl açılır gibi sorular oldukça merak edilmektedir. Bu makalemizde öncelikle nafaka artırım davası hangi durumlarda açılır sorusuna cevap vereceğiz.

 

Nafaka Artırım Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İştirak nafakasının müşterek çocuğun ihtiyaçları için artık yetersiz kalması durumunda,

Nafaka borçlusunun gelirinin nafakanın bağlandığı döneme göre olumlu anlamda değişmesi durumunda,

Nafaka alacaklısının hayat standardında nafakanın bağlandığı zamana göre bir düşüş olması durumunda,

 Ve son olarak da enflasyon sebepli nafaka miktarının değerinin düşmesi veya yetersiz olması durumunda nafaka alacaklısı mahkemeye nafaka artırım talebinde bulunabilmektedir.

Bu durumlardan biri veya birkaçının varlığı sebepli açılan davada gerekçe ve deliller açıkça mahkemeye sunulmalıdır. Bunun için de davacının haklarını avukat ile izlemek doğru olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Bağlanan Nafaka İçin Nafaka Artırım Davası Açılabilir mi?

Nafaka hükmünün çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davası sonrası verilmesi, nafaka artırım davasını olumsuz etkilemez. Anlaşmalı boşanan taraflar, boşanma sonuçlarında tam bir karara vararak uzlaşmış haldedir. Dolayısıyla taraflar nafaka konusunda da uzlaşma sağlamıştır. Yine de, nafaka artırım davası hangi durumlarda açılır sorusunun cevabı için sayılan koşulların nafaka alacaklısı tarafından yaşanması halinde nafaka artırım davası açılabilmektedir.

 

Nafaka Artırım Davası İçin Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Nafaka artırım davası için görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesinin olmadığı il ve ilçelerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Nafaka artırım davası için yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının kendi yerleşim yerindeki Aile Mahkemesidir.

 

Nafaka Artış Oranı Nasıl Hesaplanır? Nafaka Artırımı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka artırım davası açan nafaka alacaklısına bağlanan nafaka miktarındaki artış oranı, nafaka vereceklisinin maddi gücü ve nafaka alacaklısının ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda mahkeme tarafından takdir edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına göre nafaka artış oranı hesaplanmaktadır. Lakin mahkeme sadece bu orana bağlı kalmaz. Bu oranın yanında nafaka alacaklısı ve vereceklisinin ekonomik koşulları da değerlendirilir. Eğer nafakada bir artış yapılacaksa bunların hepsi birlikte değerlendirilerek artış oranına karar verilmektedir.

 

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırım davası ne kadar sürer sorusuna, sürecin ilerleyişi ve mahkeme yoğunluğu sebepli kesin bir zaman verilmesi mümkün olmasa da 4 ay ile 1 sene arasında sonuçlanacağı söylenebilir. Duruşma olmadan da mahkeme karara bağlanabileceği gibi yapılan en fazla 2 duruşma ile de nafaka artırım davası sonuçlanabilmektedir.

 

Nafaka Artırım Davası Dilekçesi

Müşterek çocuğa bağlanan iştirak nafakası için nafaka artırım davası dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir.

………………. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: ……… Aile Mahkemesinin …./…. E. ve …./…. K. Sayılı ve ../../…. tarihli kararı ile hükmedilen iştirak nafakasının arttırılması talebimizden ibarettir.

D.E.D.: … TL

 

AÇIKLAMALAR

 1. Davalı ile müvekkilimiz …… Aile Mahkemesinin ../../…. tarih, …./…. E. ve …./…. K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır.
 2. Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ../../…. doğumlu ………’nin velayeti annesine bırakılmıştır. Bu ilamda müşterek çocuk için aylık …. TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.
 3. Hükmedilen bu nafaka miktarının, müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yetersiz kalmıştır.
 4. Günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun artan ihtiyaçları dikkate alınarak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK, yargı kararları ve ilgili yasal mevzuat.

 

DELİLLER:

 • Nüfus kayıtları
 • Sosyal ekonomik durum araştırması
 • Müşterek çocuğun eğitim bilgileri ve emsal yemek, kıyafet ve kırtasiye giderlerine ilişkin ücret bilgileri
 • Eğitim giderleri dışında kalan bakım ve genel yaşam giderlerine yapılacak tespitler
 • …….. Aile Mahkemesinin …. E. ve ….. K. sayılı ve ../../…. tarihli kararı
 • Davalının banka kayıtları
 • Davalının taşınmaz ve araç kayıtları
 • Tanık
 • Yemin
 • Bilirkişi ve sait yasal deliller

(Nafaka artırım davası için mahkemeye kanıt olarak sunulabilecek delillerden bazıları yukarıda sayılanlar gibidir.)

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen takdir edilecek sebeplerle:

 • Müşterek çocuk lehine hükmedilen aylık … TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere …. TL artırılarak ….. TL’ye yükseltilmesine,
 • Müvekkil lehine hükmedilen aylık … TL yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere …. TL artırılarak ….. TL’ye yükseltilmesine,
 • Yükseltilen nafaka miktarının devam edecek yıllar içerisinde her sene başından itibaren ÜFE oranına bağlı olarak artırılmasına,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükseltilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
İlgili Makaleler:

Aile Hukuku

Sorumsuz ve İlgisiz Davranma Sebebiyle Boşanma

Nafaka Çeşitleri Nelerdir ve Hangi Şartlarda Nafaka Alınır?

Ziynet Eşyası Kime Aittir? 2023

Boşanmada Af Sayılan Davranışlar Nelerdir?

İcra Yoluyla Çocuk Teslimine Son Veren Uygulama

Boşanmadan Sonra Çocuğun Annenin Soyadını Alması

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Alınacak Tedbirler

Evlat Edinme Şartları

Nafaka Çeşitleri | Tedbir – İştirak – Yoksulluk Nafakası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler