Karabük Ceza Avukatı
Kasten Yaralama Suçu

Türk Ceza Kanununda kasten yaralama suçuna ilişkin madde 86/1 şu şekildedir: “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kasten yaralama suçunda eylemin bilerek yani kasıtlı olarak yapılması gerekmektedir. TCK 86’ya göre; insan bedeninde az veya çok, şiddeti önemsenmeden, acıya sebep olacak her türlü davranış, kişiye uygulanan eylem neticesinde sağlığının önceki durumuna göre daha kötü duruma getirilmesi, kişinin ruhsal sağlığının önceki haline daha kötü hale gelmesi kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak; birine yanlış ilaç vererek hasta olmasına sebep olmak, kişiyi itmek, kişiye kesici bir alet saplamak verilebilir. Kasten yaralama suçu serbest hareketli bir suç olduğundan kişiye herhangi bir hal ile fiziksel veya psikolojik olarak zarar verilmesi halinde işlenmiş olunur.

Kasten yaralama suçu şu anki kanunlara göre yalnızca insanları kapsamaktadır. Ne yazık ki, hayvanlara karşı kasten yaralamalar kanunen suç kapsamında değildir.

 

Kasten Yaralama Şikayete Tabi mi?

Kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde eğer zarar gören kişinin hasarı basit bir tıbbi müdahale sonucu giderilebiliyorsa, bu durumda kasten yaralama suçu şikayete tabidir. Şikayet süresi eylemin yaşandığı tarih itibarı ile 6 ay olup bu süre içerisinde şikayette bulunulmadığı takdirde mağdurun şikayet hakkı düşecektir.

Bununla birlikte, TCK 86/1. maddesinde geçen tanıma göre kasten başkasının vücuduna acı vererek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak şekilde yapılan fiilerdeki suç şikayete tabi değildir. Böyle bir durumda mağdurun fiil sebepli şikayette bulunması gerekli değildir. Olay sebepli kasten yaralama suçuna dair Cumhuriyet Savcısı tarafından kendiliğinden kovuşturma başlatılacaktır.

Özet olarak; kasten yaralama basit bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa suç şikayete tabi, bunun harici olan her türlü kasten yaralama suçlarında ise mağdur veya şikayette bulunma hakkı olan kişilerin şikayeti olmasa dahi kovuşturmaya tabidir.

 

Kasten Yaralama Cezası Kaç Yıl?

Kasten yaralamanın cezası TCK 86’da geçtiği gibi 1 ile 3 yıl arası olsa da, yaşanan bazı hallerde bu ceza artabilir veya azalabilmektedir. Bu haller aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

 

Kasten Yaralama Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (Basit Yaralama Cezası)

Kasten yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilmesi halinde basit yaralama suçunu oluşturan hallerinde fail daha az cezaya hükmedilecektir. Basit yaralamanın cezası 4 ay ile 1 yıl arası hapis cezası veya adli para cezasına hükmedilmektir. Bu iki durumdan birine hakim karar vermekte olup dava esnasında fail şahsa seçenek sunulmamaktadır.

 

Kasten Yaralama Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

TCK madde 86’da kasten yaralama suçunu ağırlaştıran haller şu şekilde ifade edilmiştir;

(3) Kasten yaralama suçunun;

  1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
  2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  5. e) Silahla,
  6. f) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Eğer mağdur failin altsoy, üstsoy, eş veya kardeşi ise veya mağdur beden ve ruh sağlığı bakımından kendi korumakta yetersiz biriyse veya mağdur kamu görevlisi ise bu durumda kasten yaralama suçu ağırlaştırılmış olmaktadır. Cezası da daha ağır bir hali gerektirmektedir.

TCK madde 86’da belirtilen üstsoy; failin öz anne, baba, dede, anneanne, babaannesi, altsoy; failin öz çocukları, torunları, torun çocukları; eş, failin resmi nikahlı eşidir. Üvey üstsoy, üvey altsoy, resmi olarak boşanılmış eski eş bu maddedeki kapsama girmemektedir. Üvey kardeş ile öz kardeş arasında ise bir ayrım yoktur.

Kişinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olması; yaşının küçük olması, ihtiyarlık, hastalık, sakatlık, uyku hali, narkoz, uyuşturucu madde altında olması gibi haller olabilir.

Kamu görevlisine karşı işlenen suçta eylemin kesinlikle kamu görevi yüzünden işlenmiş olması gerekmektedir. Kamu görevlisinin özel hayatı veya bağımsız başka bir nedenden ötürü olan kasten yaralama suçu nitelikli hale dahil değildir.

 

Kasten Yaralama Suçunda Zaman Aşımı

Şikayete tabi olmayan kasten yaralama suçlarında Savcılık 8 yıl içinde re’sen soruşturma başlatabilir. Yani, kasten yaralama suçunda dava zaman aşımı süresi 8 yıldır. Bu süreyi aşan ceza davaları da zaman aşımından dolayı düşmektedir.

 

Kasten Yaralama Suçu Uzlaşmaya Tabi mi?

Sadece kasten yaralama suçunun basit hali, TCK madde 86/1 ile 86/2’de bahsedilen, uzlaşmaya tabidir. Basit yaralamada uzlaşma için uzlaşma prosedürü uygulanır, uygulanması zaruridir.

Kişilerin hak ve özgürlüklerinin doğru ve en iyi şekilde korunabilmesi çok önemlidir. Bundan ötürü böyle karmaşık ceza dosyalarında da alanında uzman iyi bir ceza avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

 

İlgili Makaleler:

Ceza Hukuku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ByLock Kararı

Anayasa Mahkemesi Basit Yargılama Usulü İptal Kararı

Uluslararası Ceza Hukuku Açısından İsrail-Filistin Savaşı

Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali

Uzlaşma Sonrası Tazminat Davası Açılamaması İptal Kararı

Tefecilik Suçu ve Cezası

Etkin Soruşturma ve Yaşam Hakkı

HAGB Uygulamasını İptal Eden AYM Kararı

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler