Karabük Avukat

İş Kanunu’nda haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılmıştır. Haftalık 45 saatten fazla çalışan işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekmektedir. Fazla mesai ücreti işçinin saatlik çalışma ücretinin 1.5 katı olacak şekilde hesaplanır. Bir yıl içinde işçiye en fazla 270 saat fazla mesai yaptırılabilir. mesai yapan işçi Fazla çalışmanın her saati için işçiye ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

İş Kanunu’nda haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılmıştır. Fazla çalışmanın her saati için işçiye ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

 

Fazla Mesai Yapan İşçiye Ödenecek Ücret

Fazla çalışma yapan işçi haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmalarda her saat için normal ücretinin 1.5 katı tutarında ücreti hak eder.

 

Fazla Mesai Ücreti Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

Haftalık 45 saatin üzerinde çalışma yapmasına rağmen fazla mesai ücretini alamayan işçi öncelikle işverene ihtar çekerek fazla mesai ücretinin ödenmesini isteyebilir. İhtara karşı fazla mesai ücretini alamayan işçiler arabuluculuğa başvurarak fazla mesai ücretinin kendisine ödenmesini isteyebilir. Arabuluculuk sürecinden de sonuç alınamaması durumunda işçilik alacaklarına ilişkin dava açılmalıdır.

 

Fazla Mesai Ücretinde Zamanaşımı

Fazla mesai ücretinde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Fazla mesai alacağı için 5 yıllık zamanaşımı süresinde dava açılmalıdır.

 

Fazla Mesai Ücreti Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Fazla Mesai Alacağı Davasında görevli mahkeme iş mahkemesidir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde iş mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Fazla mesai alacağına ilişkin dava işin görüldüğü yer mahkemesinde veya davalı işverenin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.
Örneğin Yerleşim yeri Karabük olan bir işverenin Safranbolu’da bulunan işletmesinde çalışan işçi fazla mesai alacağına ilişkin davasını Karabük İş Mahkemesinde açabileceği gibi Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesinde (İş Mahkemesi Sıfatıyla) de açabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler